Rólunk

Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet

2013. március 23. szombat

A gyülekezet több mint 120 éves, jelenlegi  létszáma 250 fő, ezen felül sok gyerek, érdeklődő és vendég látogatja alkalmainkat.


Múltunk

2012. szeptember 11. kedd

A Pesterzsébeti Gyülekezet története röviden: Képekkel ->> 
Pesterzsébeten (1924-ig Erzsébetfalva) 1886-ban telepedett le a Nagyszalontán bemerített Csete Lajos és felesége Csabai Zsuzsanna, akik szomszédaik előtt bizonyságot tettek hitükről.


Gyermek Bibliakör

2012. szeptember 11. kedd

Az Úr Jézus ezt mondta: Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.”  Célunk: Isten megismertetése, gyermekek hitbeli nevelése, bibliai történek  Krisztusi alapelvek megismerése, a közösség és abban való szolgálat megszerettetése.


Ifjúsági csoport

2012. szeptember 11. kedd

Ifjúságunk kb. 30 főből áll, fiúk és lányok vegyesen. A gyülekezeti alkalmakon kívül, hetente 2 alkalommal - pénteken 18.00 órától és vasárnap 9 órától - találkozunk.


Kiscsoportos Bibliatanulmányozás

2012. szeptember 11. kedd

1998 óta gyakoroljuk a vasárnap reggeli kiscsoportos bibliatanulmányozást. Tapasztalat szerint max. 10-15, esetleg 20 fő alkotta kisebb csoportokban a tagok egymást jobban meg tudják ismerni, jobban megnyílnak egymás felé, ezáltal egymás terhét, örömét jobban tudják hordozni.


Életrevalók csoport

2013. március 21. csütörtök

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, vagy csak lett volna egy fiatal felnőtt csoport. Hogy honnan hová jutott a csoportunk?


Sáfárok csoport

2013. március 23. szombat

Krisztus Teste az emberi testhez hasonlóan sok kis sejtből áll. A sejtek az élet hordozói a biológiában és a Krisztus Testében egyaránt. Ezért fontos minden hívőnek, hogy tagja legyen valamilyen kisebb csoportnak a gyülekezeten belül: akár szolgáló csoportnak (Énekkar, beteglátogatók, szociális munkások, stb.) vagy valamelyik bibliatanulmányozó (MKBK) csoport.


Közbenjáró csoport

2013. április 19. péntek

Csoportunk a kezdetektől részt vesz az úgynevezett Minden Korosztály Biblia Közösségének munkájában. Első összejövetelünket a régi Imaházban az énekkar helyének hátsó soraiban tartottuk. Nagyon merésznek és formabontónak tűnt abban az időben a közös imaórai alkalmakat felcserélni új ismeretlenért. Közel húsz év távlatból bátran kijelenthetjük: nem emberi gondolat volt, hanem Isten munkálta a döntést.


Hűséges zarándokok

2013. június 14. péntek

Taglétszámunk általában 20-26 fő, 10 házaspár, 6 egyedülálló testvér jön majdnem rendszeresen a csoportba. Életkorunk átlag 75 év, de életkoról függetlenül várunk szeretettel másokat is. Összejöveteli helyünk a ruhatár. A csapatból 6 testvér vállalt szolgálatot, akik felváltva minden  vasárnap reggel 9-10 óra között végzik a szolgálatot az előre megadott téma szerint. Ezzel lehetőséget adnak a hozzászólásra, beszélgetésre, egyéni élmények, bizonyságtételek elmondására is. A legfontosabb az, hogy mindenkinek lehetősége van az imádkozásra, amiben a csoport tagjai aktívan részt vesznek.


Őszidő csoport

2013. május 17. péntek

A Minden Korosztály Bibliai Közösségének (MKBK) a gyülekezet legidősebb tagjaiból álló csoportja az „Őszidő” csoport. Mivel a legfiatalabbak is már nyugdíjasok, érdeklődési körünk, problémáink sok mindenben egyeznek, ezért jól megértjük egymást.


 Állandó alkalmaink

Istentisztelet
vasárnap 10.30 és 17 órakor

Bibliaóra
csütörtök 18.30 órakor

Gyermek Bibliakör
vasárnap 9.30-tól 10.30-ig

Ifjúsági alkalmak
péntek 19 órától, vasárnap 9.30-tól

Kiscsoportos bibliatanulmányozás
vasárnap 9.30-tól 10.30-ig

Lelkipásztori hivatal - az Imaházban
nyitva: minden csütrtökön
és minden pénteken 6 órától 20 óráig
időpont egyeztetés: 06-20/449-0458

Énekóra
csüt.19.30 és vasárnap 18.30 órától

Úrvacsora
a hónap első vasárnapján a 10.30-kor kezdődő Istentisztelet második felében

Közös imaóra
nyári hónapokban 9.30 órától 10 óráig

Törekvők órája
a résztvevők igényeihez igazodva

Baba-mama kör
minden páros hét kedd 17 órától

Előljárósági megbeszélés
a hónap első szerdáján 18 órától