Kiscsoportos Bibliatanulmányozás

1998 óta gyakoroljuk a vasárnap reggeli kiscsoportos bibliatanulmányozást. Tapasztalat szerint max. 10-15, esetleg 20 fő alkotta kisebb csoportokban a tagok egymást jobban meg tudják ismerni, jobban megnyílnak egymás felé, ezáltal egymás terhét, örömét jobban tudják hordozni.

Több példa is igazolja, hogy ahol jól működő kis csoportok vannak egy gyülekezetben, ott a gyülekezet növekszik új megtérők által. A csoportos együttlét céljai:

  • Szoros és élő imaközösség,
  • igetanulmányozás, az ige üzenetének mélyebb megértése, lelki növekedés,
  • a csoporttagok egymással való közösségének kiteljesedése a hétköznapi életben is,
  • a csoport szolgáló csapattá válása,
  • új emberek elérése.

A csoportvezetők szervezik és fogják össze az alkalmakat. Minden alkalomra egy valaki készül egy rövid igei bevezetővel, majd mindenkinek lehetősége van hozzászólni a témához, akár személyes élményeit is elmondani. Ezt követően lehetőség van az egyéni imakérések megosztására és közös imádkozásra.
"Növekedjetek fel a szeretetben mindenestől Őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az Ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságainak megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben." (Ef 4,15-16)
Minden gyülekezeti tagot és érdeklődőt szeretettel várunk valamelyik kiscsoportba ! Az egymással való szoros közösségből ismerheti meg a világ, hogy Krisztus tanítványai vagyunk.

 Állandó alkalmaink

Istentisztelet
vasárnap 10 és 17 órakor

Bibliaóra
csütörtök 18.30 órakor

Gyermek Bibliakör
vasárnap 9 órától 10 óráig

Ifjúsági alkalmak
péntek 18 órától, vasárnap 9 órától

Kiscsoportos bibliatanulmányozás
vasárnap 9 órától 10 óráig

Lelkipásztori hivatal - az Imaházban
nyitva: minden hétfőn 14.00-től 20.00-ig
és minden szerdán 8.00-tól 14.00-ig
időpont egyeztetés: 06-20/449-0458

Énekóra
csüt.19.30 és vasárnap 18.30 órától

Úrvacsora
a hónap első vasárnapján a 10 órakor kezdődő Istentisztelet második felében

Közös imaóra
nyári hónapokban 9.30 órától 10 óráig

Törekvők órája
a résztvevők igényeihez igazodva

Baba-mama kör
minden páros hét szerdáján 17 órától

Előljárósági megbeszélés
a hónap első szerdáján 18 órától