Gyermek Bibliakör

Az Úr Jézus ezt mondta: Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.”  Célunk: Isten megismertetése, gyermekek hitbeli nevelése, bibliai történek  Krisztusi alapelvek megismerése, a közösség és abban való szolgálat megszerettetése.

A gyermekek bibliaköri oktatása a gyülekezetünkben 3 csoportban történik. A csoportok korosztályok szerint tagozódnak, így minden gyermek a saját szintjének megfelelő tanítást kap. Az ovisok ( 3-6 éves korig) a játékon, éneklésen, történeteken keresztül ismerkednek a Bibliával. Az alsósok (7 - 10 éves korig) és felsősök (11- 14 éves korig) kidolgozott tananyag alapján haladnak, így a gyermekek az általános iskola befejeztével átfogó bibliaismerettel rendelkeznek.


A tanultakról rendszeresen beszámolnak a csoportok, így énekeikkel, versekkel, jelenetekkel, és egyéb szolgálataikkal örvendeztetik meg a gyülekezetet.

Minden bibliaórán a középpontban a tanítás áll. Az oktatást gyakran szemléltető eszközökkel segítjük. Minden csoport a gyermekek kora szerint igyekszik  közelebb hozni, érthetőbbé tenni a tanítást. Így  a téma szerinti kézműveskedés, bábozás, történetek, játékok, játékos feladatlapok, képek, énekek teszik színessé, változatossá az alkalmakat. Énekeket, verseket, „aranymondásokat” tanulnak, de az imádkozásnak is helye van.

Csoportvezetők: 

  • Katona Béláné (ovisok)

  • Laczkovszkiné Flock Anita (ovisok)

  • Koszorús Attila és Imola (alsósok)

  • Surányi Péter (alsósok)

  • Batizné Debre Krisztina (alsósok)

  • Tóthé Dalma (felsősök)

  • Varsóciné Dr. Sipos Emese (felsősök)

A foglalkozások minden vasárnap 9 órakor kezdődnek.

A gyermek bibliakör nyitott, nem csak a gyülekezetbe járó szülők gyermekeit tanítjuk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!” (Péld 22,6).

 Állandó alkalmaink

Istentisztelet
vasárnap 10 és 17 órakor

Bibliaóra
csütörtök 18.30 órakor

Gyermek Bibliakör
vasárnap 9 órától 10 óráig

Ifjúsági alkalmak
péntek 18 órától, vasárnap 9 órától

Kiscsoportos bibliatanulmányozás
vasárnap 9 órától 10 óráig

Lelkipásztori hivatal - az Imaházban
nyitva: minden hétfőn 14.00-től 20.00-ig
és minden szerdán 8.00-tól 14.00-ig
időpont egyeztetés: 06-20/449-0458

Énekóra
csüt.19.30 és vasárnap 18.30 órától

Úrvacsora
a hónap első vasárnapján a 10 órakor kezdődő Istentisztelet második felében

Közös imaóra
nyári hónapokban 9.30 órától 10 óráig

Törekvők órája
a résztvevők igényeihez igazodva

Baba-mama kör
minden páros hét szerdáján 17 órától

Előljárósági megbeszélés
a hónap első szerdáján 18 órától