Múltunk

A Pesterzsébeti Gyülekezet története röviden: Képekkel ->> 
Pesterzsébeten (1924-ig Erzsébetfalva) 1886-ban telepedett le a Nagyszalontán bemerített Csete Lajos és felesége Csabai Zsuzsanna, akik szomszédaik előtt bizonyságot tettek hitükről.

A kezdeti elutasító magatartás után megnyerték a szomszédok bizalmát és hamarosan rendszeres házi áhítatot tartottak lakásukban az egyre nagyobb számban összejövő érdeklődőkkel. A gyarapodó közösség fejlődése érdekében Csete testvér Mayer Henrik lelkipásztort kérte, hogy legyen segítségül a misszióban. Mayer testvér átvette az alakuló gyülekezet irányítását.

Az első bemerítést 1889-ben tartották, amikor néhányan a látogatók közül döntöttek az Úr Jézus Krisztus mellett és vallást tettek hitükről.

Történelmi esemény volt 1893-ban a Tahitótfaluban megalakult magyar nyelvű misszióhoz való csatlakozás. A hamburgi teológiáról hazatért Udvarnoki András, Szabó András és Seres Sámuel testvérek vették gondozásukba a kis gyülekezetet. Udvarnoki testvér vezetésével (1894-1909) új korszak kezdődött a misszióban. A magyar nyelvű igehirdetések nyomán felgyorsult a gyülekezet fejlődése. A századfordulóra már 50 fölé emelkedett a tagok száma.

A gyülekezet növekedésével szűknek bizonyult Csete testvérék kis lakása, többszöri költözködés után úgy döntöttek, hogy állandó összejöveteli helyet építenek. A korabeli leírások érzékeltetik a hatalmas áldozatot, amelyet a szegény munkásnegyed áldozatkész hívői vállaltak anyagiakban és munkában azért, hogy felépülhessen a Ferenc utcai imaház. A megnyitó ünnepséget 1906-ban tartották, ahol lelkesen szolgált az 1898-ban megalakult énekkar és zenekar Alexovics György vezetésével.

A következő időszakban, az új imaházban kibővültek a lehetőségek, sokat fejlődött az ének-zenei szolgálat, megalakult a leánykör, fiúkör, nőegylet és a vasárnapi iskola. Ez egybeesett a település jelentős növekedésével, mert a környező gyárak jó munkalehetőséget biztosítottak azoknak, akik más vidékről ideköltöztek. Ekkor sok aktív testvérrel gyarapodott a gyülekezet.

Lelkipásztoraink Alexovics György (1909-1912), Hartó Dávid (1912-1914=), Szilágyi Gábor (1915-1924), Adler Ferenc (1924-1927), Beharka Pál (1927-1928) és Bányai Ferenc (1929-1940) testvérek munkája és irányítása mellett a próbák ellenére folyamatosan fejlődött a közösség, amely ekkorra 180 fölötti taglétszámot ért el. Ebben az időszakban a külső támadások mellett a hitük miatt sokszor megkülönböztetést szenvedő testvéreket a Sátán belső bomlasztó tevékenysége is időről-időre megpróbálta, de az Ige diadalát megállítani nem tudta.

Bretz Emil lelkipásztor és felesége Maude Cobb 1941. januárban vette át a gyülekezet vezetését. Bretz Emilné testvérnő megszervezte és vezette a minden korcsoportot magába foglaló vasárnapi iskolát. A háború alatt 1944. áprilistól többször bombázták a kerületet, a légoltalmi korlátozások ellenére rendszeresen folytak az istentiszteletek, szeptemberben bemerítés is volt. 1946. márciusban Maude Cobb gyermekeivel Amerikába távozott. A következő évben Bretz testvér meglátogatta kint élő családját és visszatértekor jelentős anyagi támogatást hozott, segítve ezzel a diakonissza szolgálatot, melyen sokat fáradozott, míg 1948-ra megvalósult. Ebben az évben hat diakonisszát avattak fel, akik az 1945-ben létrehozott pesterzsébeti gyermekkórházban álltak munkába. Mellettük az egész ország területéről még kb. harmincan végeztek ápolónőképző tanfolyamot és lettek diakonissza jelöltek. Bretz testvér 1948. év végén elhagyta az országot, családja után ment Amerikába. Mivel az új kormány minden egyházi szervezetet betiltott, 1951-től a diakonissza szervezetet is feloszlatták, közülök többen korházakban ápolónőkként végezték tovább szolgálatukat.

Cserepka János (1949-1956) lelkipásztor testvér komolyabb problémák nélkül vezette át a közösséget a „hitmélyítő” korszakba, a megszorítások ellenére a misszió nem lankadt, a fejlődés nem állt meg. Az imaház felújítása és nagyobbítása ebben az időben kezdődött.

Az 1956-os események mélyen érintették a gyülekezetet, Cserepka testvér is és többen külföldre távoztak.

A Szentlélek vezetésével munkálkodtak gyülekezetünkben Kalkó József (1957-1964), Laczkovszki János (1965-1979), Szűcs József (1980-1985) és Révész József (1987-1989) lelkipásztor testvérek.

A gyülekezet 1993-ban Nemeshegyi Zoltán (1989-2001) testvér szolgálata idején új lelkipásztorlakás és imaház építésébe fogott. A tervezgetés és az előtakarékosság már két évtizede elkezdődött, de a körülmények változása, majd a rendszerváltás újabb és újabb kapukat nyitott meg, ezért egyre halasztódott a megvalósítás. Mindkét épületnél a munkák áprilisban kezdődtek. A lelkipásztorlakás másfél év alatt beköltözhetővé vált, az imaháznál az alapkőletétel 1993. szeptember 18-án, a megnyitó istentisztelet 1998. június 6-án volt. Az építkezés ideje alatt Urunk vezetésének sok csodáját élte át a gyülekezet.

2001-ben Dr. Almási Mihály lelkipásztor testvér vette át a gyülekezet vezetését.

Dr. Almási Mihály lelkipásztor testvért hívta meg 2001. áprilisában a Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet, a tagság rendkívül nagy arányban szavazott neki bizalmat. Beiktatását 2001. május 26.-án ünnepeltük.

Almási testvér szolgálati ideje alatt a gyülekezetben sok külföldi vendég, szolgáló csoport fordult meg. Az egyik kimagasló esemény 2001. novemberében a New York-i Harlem Gospel Singers koncertje, amelyről TV felvétel is készült. De nemcsak vendégek jöttek, hanem Almási testvér és a gyülekezet egyes csoportjai is vállaltak szolgálatokat különböző ünnepeken, rendezvényeken országon belül és a határainkon túl is.

Rendszeresen szolgált Dunaújvárosban, amíg lelkipásztor kérdésük meg nem oldódott. A Baptista Világszövetség Vasárnapjának megünneplése évenként ismétlődő program lett imaházunkban a környező gyülekezetekkel közösen.

Sokrétű tevékenysége során pártfogolta a művészeteket, szervezett festmény kiállítást, író-olvasó találkozót, támogatta a „Menny kapuja, pokol lángjai” című színdarab előadását. Közreműködésével megalakult a fúvószenekar. Bátorítása nyomán, gondozása mellett több CD és DVD készült énekesek és zenészek előadásában.

Részt vett a Baptista Szeretetszolgálat munkájában, vezette a Jó Pásztor, és a Napsugár Gyermekmentő alapítványokat. A kerületi szegény gyerekek számára „cipősdoboz akció”-kat szervezett. A Szőkepusztai Konferenciák, és a libickozmai gyermektábor is munkájának gyümölcse. Igehirdetései tükrözték magas szintű felkészültségét, lelkigondozói tevékenységének köszönhetően erősödött, épült a közösség.

Szolgálati ideje alatt ünnepelte a gyülekezet a 120 éves jubileumát. Rendezett és gyümölcsöző kapcsolatot tartott fenn mind a testvéregyházakkal, mind az önkormányzattal. Almási testvér utolsó hivatalos lelkipásztori szolgálata 2010. október 31-én volt, majd 2011. május 29-ig ügyintéző lelkipásztorként szolgált a gyülekezetben.

Dr. Almási Mihály lelkipásztor testvér nyugdíjba vonulása után 2011. március 6.-án Katona Béla lelkipásztor testvér meghívása mellett döntött a gyülekezet tagsága. Beiktatása 2011. június 4-5.-én történt. Szombaton a hivatalos, vasárnap a gyülekezeti köszöntések hangzottak el a lelkipásztor család minden tagjának címezve. Örömünkre szolgált, hogy a problémamentes lelkipásztorváltásban Urunk, felénk megnyilvánuló kegyelmét tapasztalhattuk meg.

 Állandó alkalmaink

Istentisztelet
vasárnap 10 és 17 órakor

Bibliaóra
csütörtök 18.30 órakor

Gyermek Bibliakör
vasárnap 9 órától 10 óráig

Ifjúsági alkalmak
péntek 18 órától, vasárnap 9 órától

Kiscsoportos bibliatanulmányozás
vasárnap 9 órától 10 óráig

Lelkipásztori hivatal - az Imaházban
nyitva: minden hétfőn 14.00-től 20.00-ig
és minden szerdán 8.00-tól 14.00-ig
időpont egyeztetés: 06-20/449-0458

Énekóra
csüt.19.30 és vasárnap 18.30 órától

Úrvacsora
a hónap első vasárnapján a 10 órakor kezdődő Istentisztelet második felében

Közös imaóra
nyári hónapokban 9.30 órától 10 óráig

Törekvők órája
a résztvevők igényeihez igazodva

Baba-mama kör
minden páros hét szerdáján 17 órától

Előljárósági megbeszélés
a hónap első szerdáján 18 órától