Őszidő csoport

A Minden Korosztály Bibliai Közösségének (MKBK) a gyülekezet legidősebb tagjaiból álló csoportja az „Őszidő” csoport. Mivel a legfiatalabbak is már nyugdíjasok, érdeklődési körünk, problémáink sok mindenben egyeznek, ezért jól megértjük egymást.

A foglalkozások célja ugyanaz, mint a többi csoportnál. A kijelölt igék tanulmányozásával minél jobban ismerjük meg Istent és a Bibliát, az ő szavát, hogy az életünkre vonatkozó akaratát, tervét egyre tökéletesebben megélhessük, Jézus Krisztussal a kapcsolatunk mindinkább mélyüljön, a Szentlélek vezetésére figyelve betöltsük feladatunkat.

A foglalkozások menet bizonyos fokig eltér a többi csoportétól. Az ige részletes elemzése és megvitatása helyett általában csak a fő gondolatot, vagy gondolatokat ragadjuk meg, azzal kapcsolatosan mondjuk el tapasztalatainkat, egyeztetjük látásunkat. A rendelkezésre álló idő jelentős részét így imádkozásra tudjuk fordítani. Ima háttér kívánunk lenni a gyülekezet részére. Nem csak önmagunkért, vagy szűkebb körű környezetünkért imádkozunk, hanem gyülekezetünkért, közösségünkért is, és a témától függően kiemelten egy-egy korosztály, vagy csoport, esetleg személyek kerülnek imáink középpontjába. A mindennapok aktuális eseményei is mindig adnak gondolatokat, imatémát.

 Állandó alkalmaink

Istentisztelet
vasárnap 10 és 17 órakor

Bibliaóra
csütörtök 18.30 órakor

Gyermek Bibliakör
vasárnap 9 órától 10 óráig

Ifjúsági alkalmak
péntek 18 órától, vasárnap 9 órától

Kiscsoportos bibliatanulmányozás
vasárnap 9 órától 10 óráig

Lelkipásztori hivatal - az Imaházban
nyitva: minden hétfőn 14.00-től 20.00-ig
és minden szerdán 8.00-tól 14.00-ig
időpont egyeztetés: 06-20/449-0458

Énekóra
csüt.19.30 és vasárnap 18.30 órától

Úrvacsora
a hónap első vasárnapján a 10 órakor kezdődő Istentisztelet második felében

Közös imaóra
nyári hónapokban 9.30 órától 10 óráig

Törekvők órája
a résztvevők igényeihez igazodva

Baba-mama kör
minden páros hét szerdáján 17 órától

Előljárósági megbeszélés
a hónap első szerdáján 18 órától