Sáfárok csoport

Krisztus Teste az emberi testhez hasonlóan sok kis sejtből áll. A sejtek az élet hordozói a biológiában és a Krisztus Testében egyaránt. Ezért fontos minden hívőnek, hogy tagja legyen valamilyen kisebb csoportnak a gyülekezeten belül: akár szolgáló csoportnak (Énekkar, beteglátogatók, szociális munkások, stb.) vagy valamelyik bibliatanulmányozó (MKBK) csoport.

A valódi közösség jóval több a ”gyülekezetbe járásnál”. Azt jelenti, hogy együtt éljük meg az életet. Hozzá tartozik az önzetlen szeretet, az őszinte beszélgetés, a kézzelfogható segítség, az áldozatkész adakozás, az együtt érző vigasztalás az  összes újszövetségi parancs amelyben az "egymást"”szó szerepel. (Az ”egymást” szót több mint ötvenszer említi az Újszövetség).

A kapcsolatokhoz idő kell, csak úgy alakulhat ki valódi közösség, ha tagjai rendszeresen és gyakran találkoznak.
A bibliai közösség kilenc jellemzője:
    - Őszintén beszélünk érzéseinkről (őszinteség);
    - Biztatjuk egymást (kölcsönösség);
    - Támogatjuk egymást (együttérzés);
    - Megbocsájtunk egymásnak (irgalom);
    - Szeretetben ragaszkodunk az igazsághoz (egyenesség);
    - Elismerjük gyengeségeinket (alázat);
    - Tiszteletben tartjuk a különbségeket (udvariasság);
    - Nem pletykálunk (Megbízhatóság);
    - Fontosnak tartjuk a közösség/csoport találkozóit (rendszeresség)

A fenti kilenc jellemzőt végigsorolva nyilvánvaló, miért olyan ritka jelenség a valódi közösség. Hiszen önközpontunságunkról, függetlenségünkről kell lemondanunk annak érdekében, hogy egymáshoz tudjunk támaszkodni.

 Állandó alkalmaink

Istentisztelet
vasárnap 10 és 17 órakor

Bibliaóra
csütörtök 18.30 órakor

Gyermek Bibliakör
vasárnap 9 órától 10 óráig

Ifjúsági alkalmak
péntek 18 órától, vasárnap 9 órától

Kiscsoportos bibliatanulmányozás
vasárnap 9 órától 10 óráig

Lelkipásztori hivatal - az Imaházban
nyitva: minden hétfőn 14.00-től 20.00-ig
és minden szerdán 8.00-tól 14.00-ig
időpont egyeztetés: 06-20/449-0458

Énekóra
csüt.19.30 és vasárnap 18.30 órától

Úrvacsora
a hónap első vasárnapján a 10 órakor kezdődő Istentisztelet második felében

Közös imaóra
nyári hónapokban 9.30 órától 10 óráig

Törekvők órája
a résztvevők igényeihez igazodva

Baba-mama kör
minden páros hét szerdáján 17 órától

Előljárósági megbeszélés
a hónap első szerdáján 18 órától