Hűséges zarándokok

Taglétszámunk általában 20-26 fő, 10 házaspár, 6 egyedülálló testvér jön majdnem rendszeresen a csoportba. Életkorunk átlag 75 év, de életkoról függetlenül várunk szeretettel másokat is. Összejöveteli helyünk a ruhatár. A csapatból 6 testvér vállalt szolgálatot, akik felváltva minden  vasárnap reggel 9-10 óra között végzik a szolgálatot az előre megadott téma szerint. Ezzel lehetőséget adnak a hozzászólásra, beszélgetésre, egyéni élmények, bizonyságtételek elmondására is. A legfontosabb az, hogy mindenkinek lehetősége van az imádkozásra, amiben a csoport tagjai aktívan részt vesznek.

 Állandó alkalmaink

Istentisztelet
vasárnap 10 és 17 órakor

Bibliaóra
csütörtök 18.30 órakor

Gyermek Bibliakör
vasárnap 9 órától 10 óráig

Ifjúsági alkalmak
péntek 18 órától, vasárnap 9 órától

Kiscsoportos bibliatanulmányozás
vasárnap 9 órától 10 óráig

Lelkipásztori hivatal - az Imaházban
nyitva: minden hétfőn 14.00-től 20.00-ig
és minden szerdán 8.00-tól 14.00-ig
időpont egyeztetés: 06-20/449-0458

Énekóra
csüt.19.30 és vasárnap 18.30 órától

Úrvacsora
a hónap első vasárnapján a 10 órakor kezdődő Istentisztelet második felében

Közös imaóra
nyári hónapokban 9.30 órától 10 óráig

Törekvők órája
a résztvevők igényeihez igazodva

Baba-mama kör
minden páros hét szerdáján 17 órától

Előljárósági megbeszélés
a hónap első szerdáján 18 órától