Közbenjáró csoport

Csoportunk a kezdetektől részt vesz az úgynevezett Minden Korosztály Biblia Közösségének munkájában. Első összejövetelünket a régi Imaházban az énekkar helyének hátsó soraiban tartottuk. Nagyon merésznek és formabontónak tűnt abban az időben a közös imaórai alkalmakat felcserélni új ismeretlenért. Közel húsz év távlatból bátran kijelenthetjük: nem emberi gondolat volt, hanem Isten munkálta a döntést.

A kezdetek óta az összejöveteleink helyszíne szempontjából számos változás történt, sok helyen jöttük össze. A jelenlegi alkalmainkat a gyülekezet közösségi termében, az alagsorban tartjuk vasárnaponként 9-10 óráig. Fiatal házasok csoportjaként indultunk, mostanra már szinte mindenki szépkorú. Befogadó és a gyülekezetbe integráló kis közösségnek érezzük magunkat. Korosztályi határt nem tartunk, és hálával emlékezünk arra, hogy sok éven át volt imádkozó társunk a gyülekezetünk legidősebb tagja - Winkler István testvér - aki már az Úrnál van.

Célunk az ige tanulmányozásában való aktív részvétel, keresve az Úr aktuális - nekünk mai gyakorló hívőknek szóló - üzenetét. Az alkalmak vezetését felváltva a csoportunkhoz tartozó négy testvér végzi.

Nevünk választása abból az aktualitásból született, hogy minden alkalommal elhangzik a kérdés: kiért, miért kellene imádkoznunk. Az egyéni imakéréseken túl betegekért, a különböző próbákban lévőkért, a gyermekekért, a fiatalokért, a gyakorló szülőkért, az énekkarért, a vezetőkért és nem utolsó sorban a lelki pásztorért emeljük fel szavunkat egységben az Úrhoz.

A közös, egy akarattal való könyörgés és az imáinkra kapott válaszok hálával töltenek el bennünket.

Szeretnénk megmaradni, erősödni az Úrban és Ige jobb megismerésében.

 Állandó alkalmaink

Istentisztelet
vasárnap 10 és 17 órakor

Bibliaóra
csütörtök 18.30 órakor

Gyermek Bibliakör
vasárnap 9 órától 10 óráig

Ifjúsági alkalmak
péntek 18 órától, vasárnap 9 órától

Kiscsoportos bibliatanulmányozás
vasárnap 9 órától 10 óráig

Lelkipásztori hivatal - az Imaházban
nyitva: minden hétfőn 14.00-től 20.00-ig
és minden szerdán 8.00-tól 14.00-ig
időpont egyeztetés: 06-20/449-0458

Énekóra
csüt.19.30 és vasárnap 18.30 órától

Úrvacsora
a hónap első vasárnapján a 10 órakor kezdődő Istentisztelet második felében

Közös imaóra
nyári hónapokban 9.30 órától 10 óráig

Törekvők órája
a résztvevők igényeihez igazodva

Baba-mama kör
minden páros hét szerdáján 17 órától

Előljárósági megbeszélés
a hónap első szerdáján 18 órától