Napi áhítat - Magyarországi Baptista Egyház

Olvasmány: Jel 21,1–8

A képlet egyszerű: Mindent vagy semmit!

(„És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé.” ()

És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé.  És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.  Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;  és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.”  A trónuson ülő ezt mondta: „Íme, újjáteremtek mindent”. És így szólt: „Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!”  És ezt mondta nekem: „Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.  Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.  De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál”.

Magyarázat

A patmoszi látnok egy új világkorszakot lát. Ez a világkorszak egy bűntelen, mennyei világot tár elénk. Olyan képeket, üzeneteket közöl János, amelyek csak erősítik vágyódásunkat ebbe a hazába. Jó hírek sorát tárja elénk. Az egyik az, hogy ez nem a jelenlegi világkorszak lesz. Rossz is lenne egy ilyenben örökké élni. A másik pedig az, hogy tenger nem lesz benne. A tenger a Jelenések könyvében a sátánnak és eszközeinek, a gonosz hatalmaknak a lakóhelye. Az új égben és az új földön nem lesz ott a sátán. Amíg Jézus földre jövetele ideiglenes „sátorozást” jelentett, mintegy 33 évet, az új égben és az új földön Jézus Krisztussal való közösségünk nem lesz időkeretek közé szorítva. Olyan közösségben lehetünk vele, amiről most csak álmodozunk. A sátán által megrontott világ betegségei, problémái nem lesznek jelen ebben az új világban. Se halál, se gyász, se fájdalom, se jajkiáltás. A Biblia azt mondja, aki győz, az örökölni fogja mindezt. Aki viszont nem győz, az nemcsak lemarad valami nagyszerű lehetőségről, hanem olyanban lesz része, amit a Biblia egy embernek sem kíván. Kedves olvasó! Te most melyik oldalon állsz? Isten oldalán, vagy a kísértő foglya vagy? Most még kérheted Jézust, hogy bűnbánatod után vigyen át téged az ő országába! /BS/

Magam elé képzeltem egy olyan embert is, aki a magas hegyek közt azt mondja: „Annyi köbméter levegőt szívok be évente, hogy attól félek, elhasználódott belőle az oxigén.” – De odaszól neki a föld: „Szippants csak nagyokat, jóember, és töltsd meg a tüdődet, elég néked az én atmoszférám.” Ó, drága testvéreim, legyetek nagy hívők! A kis hit el fogja juttatni lelketeket a mennybe, de a nagy hit a mennyet hozza a lelketekbe. (C. H. Spurgeon)

(Békési Sándor)

A bejegyzés forrása: http://www.baptist.hu/hu/olvasnivalok/napi-ahitat/


 

Tükröm, tükröm - Konferencia a Baptista Női Misszió szervezésében

A sorozatra való jelentkezés az alábbi linken keresztül lehetséges, a konferencia hirdetménye itt érhető el.


 

Gyermektábor Tahiban - Kegyelem Alapítvány

A Kegyelem Alapítvány 2015-ben is megszervezi a már hagyománnyá vált gyermektábort július 6. és 12. között. A tábor célja, hogy az általános- és középiskolás gyermekek és fiatalok részére szakszerű és lelkiismeretes oktatást, nevelést és felügyeletet biztosítson.

A gyönyörű természeti környezetben fekvő, kényelmes táborban tartalmas programok várják az érdeklődő gyermekeket, a kiegyensúlyozott bibliai tanítás mellett vidám énekléssel, kézműves-foglalkozásokkal, sok-sok játékkal, sporttal, kirándulással és meglepetésekkel fog telni a hét.

A tábor részletei és jelentkezési lap az alábbi honlapon található.

Facebook: Kegyelem Alapítvány

Tahi.jpg


 

Vendégvárás - Programváltozás - Kiskunhalasi Baptista Gyülekezet

Április 19-én (vasárnap) Gyülekezetünk a Kiskunhalasi Baptista Gyülekezetet látja vendégül. Az ünnepi alkalomra való tekintettel a megszokott vasárnapi program az alábbiak szerint módosul:

  • az egyébként 9 órakor kezdődő "Minden Korosztály Bibliaórája" együttlétünk elmarad
  • a délelőtti istentisztelet a szokott rend szerint, 10 órakor kezdődik
  • a délutáni istentisztelet 16 órakor kezdődik

Az alkalmakra minden érdeklődőt szeretettel várunk.


 

Esküvői meghívóMécs László:  Tavaszi zsoltár tavasz_Gal_1_3-4.jpg

Valaki rálehelt a hegyek hó-süvegére,
s az óriások felujjongtak: végre!

Valaki rálépett a folyók jegére,
s mikor százezer folyón megroppant a jég,
a vizek felharsantak: végre!

Valaki elindította délről a darvakat,
fecskéket, gólyákat, kakukkokat,
hogy idejében érkezzenek az ünnepre.

Valaki pacsirtákat nyilazott a magasokba,
s azóta csivogva csörgedez, csurran a csupa-likas égből,
csivogva csörgedez, csurran a csuda-kék muzsika.

Valaki fehérbe, pirosba, sárgába öltöztette a fákat.
Valaki felcicomázta a tüskebokrokat is,
hogy évenkint egyszer ők is szépek legyenek.

Valakinek gondja van, hogy zöldüljenek a vetések,
legyen csalán és gyöngyvirág, mézfű és bürök,
és mindenek öltözzenek ünneplőbe.

Valaki kis vadakat járat az erdőkben,
nyuszikat rejteget, őzeket riasztgat,
rókákat ravaszkodtat, mókusokat mókáztat,
farkast és futrinkát futtat, méheket rajoztat.

Valaki simogatja a fűzfák sárgán szűzlő haját,
mint én a két-napos libuk hátát,
s mint Kanadába induló paraszt cserepes tenyere
csecsemője harmatos kacsóját az állomáson.

Valaki tavaszt, változást patakoztat a világra:
sziklákból, földből, állatokból
hangokat, színeket, szirmokat, változást csihol ki Valaki.
Csak belőled nem bír ünnepet csiholni, Ember!

A fecskéket felhozta hozzánk: és kitavaszodott,
ha téged felvinne északra: megsűrűsödne a hóhullás,
ha levinne délre: befagyna a tenger, Ember!
Ha fölnyilazna pacsirtaként az égre:
örök feketeség borulna a világra...
Nem mondom: bőröd bizsereg neked is,
cigánnyal húzatsz, örülsz a szeretődnek,
arcizmaid mosolygósdit játszanak,
- de agyvelőd tekervényeiben borzalmak tanyáznak:
fekete kőszakadékokban fekete haramiák.

Pedig a többi csak játékszer:
felhúzta Valaki a fákat, folyókat, férgeket,
naprendszereket, üstökösöket:
pontosan járnak és lejárnak egyszer...
"És látá az Isten, hogy jó..."

Csak rólad mondotta a rettentő igéket:
"Megbáná, hogy embert teremtett a földön..."

Mert te voltál az Isten dicsősége,
- és te vagy az Isten golgotai gyalázata, Ember!
Te voltál az Isten gyönyörűsége
- és te vagy az Isten hétfájdalma, Ember!

Te voltál az Isten atyai szelídsége
- és te vagy az Isten hetedízigleni haragja,
hiába állította fel a villámhárítót Golgotán, Ember!
Te voltál a teremtés koronája
- és te vagy a teremtés csődje, Ember!

Te vagy az Isten állandó nyugtalansága,
te vagy az Isten boldogtalansága,
tavaszodj végre akarata szerint, Ember,
és légy az Isten boldog békessége. Ámen.

Állandó alkalmaink

Istentisztelet
vasárnap 10 és 17 órakor

Bibliaóra
csütörtök 18.30 órakor

Gyermek Bibliakör
vasárnap 9 órától 10 óráig

Ifjúsági alkalmak
péntek 18 órától, vasárnap 9 órától

Kiscsoportos bibliatanulmányozás
vasárnap 9 órától 10 óráig

Énekóra
csüt.19.30 és vasárnap 18.30 órától

Úrvacsora
a hónap első vasárnapján a 10 órakor kezdődő Istentisztelet második felében

Közös imaóra
nyári hónapokban 9.30 órától 10 óráig

Törekvők órája
a résztvevők igényeihez igazodva

Sakk szakkör
a hónap első vasárnapját követő hétfőn 17 órától

Előljárósági megbeszélés
a hónap első szerdáján 18 órától