Hálaadó nap - 2017

“…Magasztallak, URam, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. 
URam, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. 
URam, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. 
Zengjetek az ÚRnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét! 
Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme…” Zsolt 30: 2-6.

2017. október 15-én tartja Gyülezekezetünk éves hálaadó napját. A keresztény tanítás egyik központi eleme a hálaadás, mondhatni parancs, amivel kapcsolatban a Bibliában számtalan helyen olvashatjuk, mennyire fontos, milyen magától értetődő, jótékony, és természetes része az ember életének. Ezen a napon mi is, Gyülekezetként visszatekintünk mindarra a jóra, amivel Isten megáldott minket ebben az évben.

 Állandó alkalmaink

Istentisztelet
vasárnap 10 és 17 órakor

Bibliaóra
csütörtök 18.30 órakor

Gyermek Bibliakör
vasárnap 9 órától 10 óráig

Ifjúsági alkalmak
péntek 18 órától, vasárnap 9 órától

Kiscsoportos bibliatanulmányozás
vasárnap 9 órától 10 óráig

Lelkipásztori hivatal - az Imaházban
nyitva: minden hétfőn 14.00-től 20.00-ig
és minden szerdán 8.00-tól 14.00-ig
időpont egyeztetés: 06-20/449-0458

Énekóra
csüt.19.30 és vasárnap 18.30 órától

Úrvacsora
a hónap első vasárnapján a 10 órakor kezdődő Istentisztelet második felében

Közös imaóra
nyári hónapokban 9.30 órától 10 óráig

Törekvők órája
a résztvevők igényeihez igazodva

Baba-mama kör
minden páros hét szerdáján 17 órától

Előljárósági megbeszélés
a hónap első szerdáján 18 órától